Camera inspectie

camera-inspectie-schoorsteen1

Camera inspectie inclusief vegen en complete controle van uw rookkanaal € 165,00.

Met rapport € 225,00.

Door middel van een geavanceerd camerasysteem kunnen wij de binnenkant van uw schoorsteen- of ventilatiekanaal bekijken. Het voordeel hiervan is dat we zonder hak- en breekwerk problemen zoals knelpunten, verstoppingen en asbest kunnen opsporen. Tevens kunnen we de opbouw van uw huidige schoorsteenkanaal bekijken.

– Loopt het kanaal rond of vierkant?
– Uit welk materiaal bestaat uw schoorsteenkanaal?
– Wanneer camera inspectie ?

Bij een verhuizing – Neemt u een schoorsteenkanaal in gebruik waarvan u de geschiedenis niet kent? Dan raden wij aan deze van tevoren na te laten kijken. Er kan bijvoorbeeld spraken zijn van scheurvorming of slechte voegen.

Met een camera-inspectie voorkomt u verrassingen.

Jaarlijks komen er nog vele schoorsteenbranden voor. De oorzaken zijn vooral achterstallig onderhoud, foutieve aansluitingen, of het stoken van een verkeerde brandstof. Bij een schoorsteenbrand heeft het rookkanaal flink te lijden. De temperaturen kunnen hierbij oplopen tot wel 700 °C. Uw schoorsteenkanaal kan hierdoor behoorlijk aangetast worden. Het gevolg hiervan is onder andere scheuren. In de meeste gevallen werkt de brandweer met zwaar geschut om het vuur te doven, ook dit kan schadelijk zijn voor uw schoorsteen. Het is dan ook zeer aan te raden na een schoorsteenbrand een camera-inspectie uit te laten voeren en aan de hand van de resultaten verdere stappen te ondernemen.

De Hertog kan de complete schade afhandeling bij een schoorsteenbrand voor u verzorgen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met ons!